Çalışan İlkeleri

Renova, sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak katma değeri yaratan en başarılı ve yetkin proje satış danışmanı ve profesyonellerden oluşan, en çok tercih edilen, herkesin parçası ve paydaşı olmaktan gurur duyduğu bir şirket olmayı hedeflemektedir. Renova, çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır. “En önemli sermayemiz çalışma arkadaşlarımızdır” politikası, Renova’nın temel ilkelerden biridir ve şirketin insan odaklı yaklaşımını ifade eder.

Bu kapsamda Renova çalışanları arasındaki ilişkileri için aşağıdaki prensipleri benimsemiştir:

 • İşe alma ve istihdamda tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını aramak, ayrımcılık yapmadan fırsat eşitliği sağlamak,
 • Renova’yı ileriye götürecek en nitelikli genç yetenekleri ve deneyimli profesyonelleri şirkete kazandırmak,
 • Çalışanların deneyimlerini ve yaratıcılıklarını paylaşmasına imkan sağlamak,
 • Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için gayret göstermek ve fırsat eşitliği sağlamak,
 • Adil ve rekabetçi ücret politikaları ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile çalışmayı ve başarıyı ödüllendirmek,
 • Yükseltme ve ödüllendirmede fırsat eşitliği sağlamak
 • Çalışma güvencesinin sürekliliğini sağlamak,
 • Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak,
 • İş birliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden bir çalışma ortamını yaratmak ve kalıcı kılmak,
 • Renova çalışanlarının, işyerindeki insan onurunun korunması amacıyla, hangi türden olursa olsun şiddet ve tacize maruz kalmasına kesinlikle izin vermemek,
 • Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirmek, yanıtlamak ve motivasyon arttırıcı tedbirler almak,
 • Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmamak.