Hediye Almamak ve Vermemek
  • Renova ile iş ilişkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen kişi ve şirketlerle olan ilişkilerin yürütülmesinde; Ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da hatıra / promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek herhangi bir hediyeyi kabul ve teklif etmemek,
  • Proje geliştiriciler, acenteler, müşteriler veya üçüncü kişilerden etik bakımdan uygunsuz ve/veya çıkar çatışmasına yol açabilecek hiçbir hediye, komisyon talep etmemek ve/veya teklif edildiğinde kabul etmemek.