Devlet İlişkileri
  • Faaliyet gösterilen ülkelerdeki tüm hukuk kurallarına uymak,
  • Tüm faaliyetlerini hukuka bütünüyle uygun bir biçimde yönetmek, kayıt altına almak, arşivlemek ve raporlamak,
  • Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları tasarlamak, desteklemek ve yürütmek,
  • Toplumu ilgilendiren konulara duyarlılık göstermek ve toplumun olumlu yönde gelişimi için destek vermek.