İçeriden Bilgi Ticareti Yapmamak
  • Görev alanı kapsamında ya da sorumlu olunan operasyonlar nedeniyle edinilen şirket, müşteri, acente, proje geliştirici bilgilerini, geçerli ve hukuksal izinler olmaksızın şirket içinden ya da şirket dışından kişilerle paylaşmamak,
  • Renova’daki görevin sona ermesinin edinilen bilgilerin saklı tutulması gerekliliğinin ortadan kaldırmadığını ve hukuksal sorumluluğunun devam ettiğini bilmek,
  • Renova’ya ait her türlü gizli bilgiyi kullanarak veya üçüncü şahıslara vererek, herhangi bir ticari menfaat elde etmeye çalışmanın (insider trading) hukuken suç sayıldığını bilmek ve kesinlikle teşebbüs etmemek.