Sosyal Sorumluluk
  • Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları tasarlamak, desteklemek ve yürütmek,
  • Sosyal sorumluluk anlayışının kapsamını iş faaliyetleri ve onların etkileriyle sınırlı görmemek,
  • Sosyal sorumluluk anlayışının ve bu konudaki öncelikleri toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirlemek