Yakınları Lehine İşlem Yapmamak
  • Unvan ve yetkilerinden faydalanarak, kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlamamak,
  • Çalışanların proje geliştirici, acente, tedarikçi konumundaki şirketlerde birinci derecede akrabası olması durumunda üst amirine bilgi vermesi,
  • Ticari ilişki içinde bulunulan bir şirkette yakınlarının hisse veya maddi menfaat sahibi olmasının öğrenilmesi durumunda üst amirine bilgi vermek.